Γερμανικές αποστολές στην Ελλάδα

Η Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα

Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα

Η Γερμανική Πρεσβεία – μαζί με το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς και δέκα Επίτιμους Πρόξενους στο Βόλο, στην Ηγουμενίτσα, το Ηράκλειο, την Κέρκυρα, την Κομοτηνή, την Πάτρα, τη Ρόδο, τη Σάμο, τη Σύρο και τα Χανιά, – αποτελεί ένα σημαντικό διαμεσολαβητή στη διαμόρφωση των ελληνογερμανικών σχέσεων.

Το Γενικό Προξενείο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη

Γενικό Προξενείο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη

Η περιοχή αρμοδιότητας του Γενικού Προξενείου περιλαμβάνει τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία: ενδιαφέρουσες περιοχές με ζωντανή ιστορία και δυναμικό παρόν. Το έργο του Γενικού Προξενείου επικεντρώνεται στην παροχή προξενικών υπηρεσιών και στη σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών μας στους τομείς του πολιτισμού και της οικονομίας. Το έργο του Γενικού Προξενείου υποστηρίζουν οι Επίτιμοι Πρόξενοι της Γερμανίας στην Κομοτηνή και στο Βόλο.

Επιτιμoς Προξενος στην Σάμο

Eπίτιμοι Πρόξενοι της Γερμανίας στην Ελλάδα

Οι Επίτιμοι Πρόξενοι της Γερμανίας στο Βόλο, στην Ηγουμενίτσα, το Ηράκλειο, την Κέρκυρα, την Κομοτηνή, την Πάτρα, τη Ρόδο, τη Σάμο, τη Σύρο και τα Χανιά, – αποτελούν ένα σημαντικό διαμεσολαβητή στη διαμόρφωση των ελληνογερμανικών σχέσεων.

Αναζήτηση Προξενείων στην Ελλάδα

Αναζήτηση Προξενείων στην Ελλάδα

Η Γερμανία διατηρεί στην Ελλάδα δύο διπλωματικές αντιπροσωπείες και δέκα Επίτιμα Προξενεία. Με τη βοήθεια του διαδραστικού χάρτη μπορείτε να μάθετε ποια αντιπροσωπεία μπορεί να σας εξυπηρετήσει, πως μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί της και ποιες ώρες.