Ο Πρέσβης και τα τμήματα της Πρεσβείας

Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες της Πρεσβείας και αναφέρεται ο εκάστοτε υπεύθυνος με τον οποίο μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία.

Rednerpult

Το Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων

Το Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων της Πρεσβείας ασχολείται με όλα τα θέματα ευρωπαϊκής, εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο.

Fertigung bei BMW

Το Οικονομικό Τμήμα

Το Τμήμα Οικονομικών, Ερευνας και Τεχνολογίας ασχολείται με τους τομείς: οικονομική πολιτική, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ενωση, εμπόριο, νομισματικά και φορολογικά ζητήματα, περιβάλλον, γεωργία, τουρισμός, συγκοινωνίες, έρευνα, τεχνολογία και επικοινωνίες.

Dt_Siegel

Το Προξενικό Τμήμα

Η γερμανική Προξενική Υπηρεσία στην Ελλάδα έχει ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων. Σε αυτές συγκαταλέγεται η αρωγή σε Γερμανούς που έχουν περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης, η έκδοση διαβατηρίων και θεωρήσεων και η παροχή γενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για ορισμένα νομικά θέματα.

Bildungsoffensive Deutsche Sprache

Το Μορφωτικό Τμήμα

Το Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας ασχολείται με διμερείς και ευρωπαϊκές υποθέσεις στον τομέα του πολιτισμού και της παιδείας.Συνδέσεις με τα ΙνστιτούταGoethe, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και τις Γερμανικές Σχολές στην Ελλάδα θα βρείτε στην κατάσταση με τις ηλεκτρονικές παραπομπές (links).

Redaktion

Το Τμήμα Τύπου

Το Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων καλλιεργεί σχέσεις με τα ελληνικά, γερμανικά και διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα και βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τις Υπηρεσίες Τύπου της ελληνικής κυβέρνησης, της Βουλής, των κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, ενημερώνει έλληνες δημοσιογράφους σχετικά με τρέχοντα γεγονότα στη Γερμανία στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας και του πολιτισμού. Επίσης, ενημερώνει τους συναδέλφους της Πρεσβείας, του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και άλλων υπουργείων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τα τρέχοντα θέματα στον ημερήσιο ελληνικό τύπο.

Wehrpflicht

Το Επιτελείο του Ακόλουθου Αμυνας

Το Επιτελείο του Ακόλουθου Αμυνας είναι αρμόδιο για ζητήματα στρατιωτικής πολιτικής και επιφορτισμένο με τα καθήκοντα του στρατιωτικού, αμυντικού και εξοπλιστικού τομέα της Γερμανικής Πρεσβείας. Εκπροσωπεί τα γερμανικά στρατιωτικά συμφέροντα στη φιλοξενούσα χώρα και συνεργάζεται στενά με το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και τα Γενικά Επιτελεία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Medizinische Versorgung

Το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων

Το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων της Πρεσβείας ασχολείται με όλα τα εργασιακά, υγειονομικά και κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, τα οποία σχετίζονται διμερώς ή πολυμερώς με τις ελληνογερμανικές σχέσεις.

Ο Πρέσβης και τα τμήματα της Πρεσβείας