Το Μορφωτικό Τμήμα

To Mορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας δραστηριοποιείται σ’ ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη Γερμανία, αφού ο γερμανικός πολιτισμός έχει μεγάλη απήχηση στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα αυτής της απήχησης είναι ένα πυκνό δίκτυο πολιτιστικών φορέων του γερμανικού δημοσίου, καθώς και ένα πλήθος γερμανόφιλων οργανώσεων και ενώσεων στην Ελλάδα.

Δύο Ινστιτούτα Goethe σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Κέντρα Goethe σε Χανιά και Πάτρα - όλα με ευρύτατες δραστηριότητες όσον αφορά πολιτιστικά δρώμενα, τη γερμανική γλώσσα και τη δημιουργία και υποστήριξη βιβλιοθηκών - το παράρτημα του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα - που για πάνω από 140 χρόνια κατέχει δεσπόζουσα θέση στις ανασκαφές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα - οι δύο υψηλής ποιότητας και ευρείας αναγνώρισης Γερμανικές Σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και το Κέντρο Ενημέρωσης της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), εκπροσωπούν τη Γερμανία με απεσταλμένο προσωπικό.

Οι ακαδημαϊκές ανταλλαγές μεταξύ γερμανών και ελλήνων φοιτητών ήταν ανέκαθεν ζωηρές, αν και κυρίως προς μία κατεύθυνση (έλληνες φοιτητές σε γερμανικά πανεπιστήμια). Η προεπιλογή των υποτροφιών της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Πρεσβείας. Στις εκπαιδευτικές εκθέσεις και τις εκθέσεις γερμανικών πανεπιστημίων που διεξάγονται στην Ελλάδα, η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών προβάλλει, σε συνεργασία με την Πρεσβεία, τη Γερμανία ως τόπο σπουδών και έρευνας.

Σημαντικό ρόλο στη διάδοση της γερμανικής γλώσσας διαδραματίζει ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών ιδιωτικών σχολείων με γερμανικό προσανατολισμό. Ο Σύλλογος και η Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας είναι επίσης αναντικατάστατοι συνεργάτες μας. Παγκόσμιο ρεκόρ αποτελούν και οι 26.000 υποψήφιοι, που συμμετείχαν το 2006 στις γλωσσικές εξετάσεις των Ινστιτούτων Goethe στην Ελλάδα.

Ως σύνδεσμοι μεταξύ των δύο χωρών λειτουργούν και οι απόφοιτοι των Γερμανικών Σχολών, καθώς και οι πρώην υπότροφοι της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, του Ιδρύματος Humboldt και άλλων ιδρυμάτων. Ένας μεγάλος αριθμός αποφοίτων από ιδρύματα που λειτουργούν στα πλαίσια της γερμανικής πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πολιτικής στο εξωτερικό, διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της Ελλάδας.

Επίσης, το Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας συνεργάζεται με τις εβραϊκές κοινότητες, καθώς και άλλες κοινότητες θυμάτων της γερμανικής κατοχής, στα πλαίσια μιας πολιτικής μνήμης και συμφιλίωσης με προσανατολισμό προς το μέλλον. Ας μην ξεχνούμε ότι η γερμανική κατοχή από το 1941 έως το 1944 στην Ελλάδα αποτέλεσε μια τραυματική τομή στις ελληνογερμανικές σχέσεις - μη εξαιρουμένων και των πολιτιστικών - με σχετικά μικρή, ευτυχώς, διάρκεια.

Κύριο μέλημα του Μορφωτικού Τμήματος είναι ο συντονισμός των πολλών φορέων που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των πολιτιστικών σχέσεων των δύο χωρών. Στα καθήκοντά του ανήκει επίσης η ενημέρωση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της εκπαιδευτικής και μορφωτικής πολιτικής, ενώ η διοργάνωση ιδίων πολιτιστικών εκδηλώσεων δεν αποτελεί προτεραιότητα.

Απώτερος σκοπός των δραστηριοτήτων του Μορφωτικού Τμήματος είναι η ανάδειξη μιας σύγχρονης και ελκυστικής εικόνας της Γερμανίας, μιας χώρας με σημαντική παρουσία σε ποικίλους τομείς, η οποία αναγνωρίζει την πολυμορφία της, αλλά και το πλαίσιο της ευρωπαϊκής και ιστορικής της ευθύνης. Η διάδοση της γερμανικής γλώσσας στην Ελλάδα είναι για μας επίσης πολύ σημαντική. Αρωγό στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε τους επαναπατρισθέντες από τη Γερμανία, οι οποίοι κατοικούν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και επιδιώκουν την επαφή των απογόνων τους με τη γερμανική γλώσσα. Θετική είναι υπό αυτή την έννοια και η επίδραση του τουρισμού. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο το γεγονός ότι στους πιο αγαπητούς προορισμούς των γερμανών τουριστών (όπως για παράδειγμα στην Κρήτη) συναντά κανείς τους περισσότερους μαθητές Γερμανικών.

Το Μορφωτικό Τμήμα

Bildungsoffensive Deutsche Sprache

Γερμανική Σχολή Αθηνών

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών ιδρύθηκε το 1896 και ανήκει στις παλαιότερες Γερμανικές Σχολές στην Αλλοδαπή. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό σχολείο, το οποίο στηρίζεται οικονομικά και με προσωπικό από τη Γερμανία και αποτελεί τόπο συνάντησης Ελλήνων, στην Αθήνα διαμενόντων Γερμανών, Αυστριακών και Ελβετών, οικογενειών με διαπολιτισμικό υπόβαθρο, αλλά και όλων όσων έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον για τη γερμανική γλώσσα και τον γερμανικό πολιτισμό. Εφοδιάζει τους αποφοίτους της με γερμανικό και ελληνικό απολυτήριο, πράγμα που διευκολύνει την πρόσβαση στα Πανεπιστήμια.

Haus Koroneos - Γηροκομείο και εστία περίθαλψης

Το γερμανοελληνικό γηροκομείο Koroneos είναι κοινωφελές και μη κερδοσκοπικό. Οι πόρτες του είναι ανοιχτές για ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων, χριστιανικών δογμάτων και άλλων θρησκευμάτων. Προϋπόθεση αποτελεί η γνώση της γερμανικής ή της ελληνικής γλώσσας. Το γηροκομείο είναι ιδιοκτησία της ενορίας της Ευαγγελικής Εκκλησίας Γερμανόγλωσσων εν Ελλάδι στην Αθήνα, ενώ υπεύθυνος για τη λειτουργία του είναι ο Ευαγγελικός Σύλλογος Ανθρωπιστικής Αρωγής.