Η συνθήκη της Λισσαβόνας - Ιστορική πρόοδος για την Ευρώπη

Στις 13 Δεκεμβρίου 2007 οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων υπέγραψαν τη συνθήκη της Λισσαβόνας – μια αναθεωρητική συνθήκη, η οποία προσδίδει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια νέα βάση. Τα θεμέλια είχαν τεθεί κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας στην ΕΕ. Ο στόχος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, να διατηρήσει το περιεχόμενο των βασικών σημείων προόδου της Συνταγματικής Συνθήκης της ΕΕ, έχει επιτευχθεί.

Improving the EU’s Capacity for Action

 • A European Union with 27 member states must also be able to successfully master the challenges posed by a dynamically evolving globalized world. The Treaty of Lisbon will strengthen its ability to act:
 • In future, the European Council will be chaired by a full-time President, elected for a term of two and a half years.
 • The Union will acquire an external “face”: the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy will head the Council of Foreign Ministers and become Vice-President of the Commission.
 • The introduction of the double majority and the further reduction of areas in which decisions must be reached unanimously will noticeably facilitate the decision-making process. 
 • Climate protection and energy security will be the key cornerstones of European policy.
 • Transnational cooperation will be stepped up in the police and judicial sectors.
 • The EU will become more transparent and more efficient. The Union’s and the member states’ respective remits and responsibilities will be more clearly demarcated.

Strengthening Democracy and the Protection of Basic Rights in the EU

At the same time, the Treaty of Lisbon will also help to considerably improve the European Union’s democratic legitimacy and the protection of its citizens’ basic rights:

 • The competences of the European Parliament will be extended. The EP will become an equal co-legislator alongside the Council and will in future elect the President of the European Commission.
 • The participation and control rights of the national parliaments will be strengthened.
 • European Citizens’ Initatives will become possible. By collecting at least a million signatures, citizens from different EU member states will be able to petition the EU Commission to draft a new bill.
 • The Treaty of Lisbon will make the EU’s Charter of Fundamental Rights legally binding.

Our Goal: The Treaty’s Entry into Force on 1 January 2009

Under Germany’s EU Presidency, the Heads of State and Government signed the Berlin Declaration on 25 March 2007, undertaking to place the European Union on a renewed common basis before the European Parliament elections in 2009. After being signed on 13 December 2007, the Treaty must now be ratified by all the member states if it is to enter into force as planned on 1 January 2009.

In nearly all EU countries, the Reform Treaty will be ratified by the national parliaments. Only Ireland is committed to holding a referendum. In Germany, it is hoped that the Bundestag and the Bundesrat (the German Parliament’s lower and upper houses) will approve the Treaty by 23 May 2008.

Η συνθήκη της Λισσαβόνας

Unterzeichnung des EU-Vertrages

Πληροφορίες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών

Tag der offenen Tür Wegweiser

Σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη γερμανική εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική

EU Council Presidency

EU-Ratspräsidentschaft von Malta 1.1. bis 30.6.2017

In the first half of 2017, Estonia will hold the Presidency of the Council of the European Union.

Ομοσπονδιακός Υπουργός Εξωτερικών

Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντο Βέστερβελλε (Guido Westerwelle)

Ο Γκίντο Βέστερβελλε είναι από τις 28 Οκτωβρίου 2009 Ομοσπονδιακός Υπουργός Εξωτερικών.