Εξωτερική και Κοινοτική πολιτική

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Στάινμαϊερ και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παπούλιας.

Ελλάδα και Γερμανία

Οι ελληνογερμανικές σχέσεις είναι στενές και φιλικές. Οικοδομήθηκαν στη βάση της ιστορικής σύνδεσης των δυο κρατών κατά τον 19ο αιώνα και αναπτύχθηκαν μέσα από τη στενή συνεργασία στον πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό τομέα μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Kreuzknoten als Symbol für den G20-Gipfel in Hamburg

Germany’s G20 presidency

Germany will be holding the presidency of the G20 in 2017. The summit of the heads of state and government and representatives of international organisations will be held in Hamburg on 7 and 8 July 2017. A number of G20 ministers’ conferences are scheduled to take place prior to this. The G20 Foreign Ministers met in Bonn on 16 and 17 February 2017. The summit and ministers’ meetings will provide an opportunity to discuss current international challenges and to raise awareness of new issues in international affairs.

Further information is available on the following webpages:

Frank-Walter Steinmeier has been elected the 12th President of the Federal Republic of Germany

In a Federal Convention election held in Berlin on 12 February 2017, former German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier was elected the 12th President of the Federal Republic of Germany.

Human Rights Council

Germany’s human rights policy

Human rights policy is the responsibility of all policymakers in Germany: there can be no “human rights-free zones” either in foreign policy, security policy or in any other policy field.

Jestina Mukoko

European Union Guidelines on Human Rights Defenders

Germany and the European Union are actively engaged in the protection of human rights defenders. The EU has drawn up guidelines to ensure that this protection is guaranteed in the long term.

Unterzeichnung des EU-Vertrages

Η συνθήκη της Λισσαβόνας

Στις 13 Δεκεμβρίου 2007 οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων υπέγραψαν τη συνθήκη της Λισσαβόνας – μια αναθεωρητική συνθήκη, η οποία προσδίδει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια νέα βάση. Τα θεμέλια είχαν τεθεί κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέματα εξωτερικής πολιτικής

UN-Campus in Bonn

Η ειρήνη και η ελευθερία αποτελούν τον πυρήνα της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής και μπορούν να διασφαλιστούν μόνο μέσω των σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας καθώς και μέσω της δίκαιης στάθμισης των συμφερόντων μεταξύ των εταίρων μας στα Ηνωμένα Εθνη, το ΝΑΤΟ, τηG8, τον ΟΑΣΕ και την ΕΕ.

Ευρωπαϊκή πολιτική της Γερμανίας

Gruppe Jugendlicher

Η υπέρβαση του εθνικισμού μέσω της ολοκλήρωσης των κρατών και των συμφερόντων τους, εξασφάλισε στην Ευρώπη μετά από αιώνες αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ γειτόνων μια περίοδο ειρήνης, ευημερίας και σταθερότητας χωρίς προηγούμενο. Ως εκ τούτου, η πραγματοποίηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελεί το σημαντικότερο πολιτικό μας στόχο.

EU Council Presidency

EU-Ratspräsidentschaft von Malta 1.1. bis 30.6.2017

In the first half of 2017, Estonia will hold the Presidency of the Council of the European Union.

The Federal Minister of Foreign Affairs

Sigmar Gabriel

Sigmar Gabriel