Οικονομία, τεχνολογία και κλίμα

Windenergieanlagen aus Deutschland gehören zu den modernsten weltweit

Ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις

Οι γερμανικές εταιρείες με παρουσία στην Ελλάδα έχουν δραστηριοποιηθεί κυρίως στο χώρο του λιανεμπορίου, ενδιαφέρονται όμως επίσης για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στον τομέα αυτό, όπως άλλωστε και στον τομέα των τεχνολογιών περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων, υπάρχουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για γερμανούς επενδυτές και παροχείς. Οι ελληνικές επιχειρήσεις (κυρίως οι τράπεζες και ο τομέας των τηλεπικοινωνιών) τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένες επενδύσεις στις βαλκανικές χώρες και στην Τουρκία.

IFA 2011

Η Γερμανία ως οικονομικός χώρος

Η θέση της Γερμανίας στο κέντρο της Ευρώπης καθιστά προσιτή ολόκληρη την αγορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης για ξένους επενδυτές και επισκέπτες μεγάλων εκθέσεων. Αξιοποιείστε αυτή τη δυνατότητα!

Laborarbeit im Robert-Koch-Institut

Ερευνα και τεχνολογία

Σήμερα η μισή και πλέον βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία αφορά κλάδους, οι οποίοι ασχολούνται εντατικά με την έρευνα και την ανάπτυξη. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα πιο σημαντικά γερμανικά ερευνητικά ιδρύματα.

Seven-spot Ladybird

Kλίμα και περιβάλλον

Alongside the destruction of habitats, the economic exploitation of animals and plants is one of the greatest dangers facing the animal and plant worlds. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, in short the Washington Convention, is a legally binding international agreement dating from 1973 to protect endangered species of animals and plants. It is also known internationally as CITES Convention on International Trade in Endangered Species.

Prüfen eines Motorblocks

SCIENCE AND INNOVATION: OECD Country Profiles GERMANY

Germany has the EU’s largest innovation system. It supports an export-oriented economy with a thick layer of internationally competitive firms, notably in manufacturing....

Η Γερμανία ως οικονομικός χώρος

Windkraft

Η θέση της Γερμανίας στο κέντρο της Ευρώπης καθιστά προσιτή ολόκληρη την αγορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης για ξένους επενδυτές και επισκέπτες μεγάλων εκθέσεων. Αξιοποιείστε αυτή τη δυνατότητα!

Nimble Fuel Savers

Besucher der IAA

Sensible and swift: small nimble cars with innovative engines are “in”. They save fuel, protect the environment and look good too. The International Car Show (IAA) in Frankfurt am Main highlights the latest trends and developments.

Germany Trade & Invest (GTAI)

Neues Logo Germany Trade and Invest (GTAI)

Germany Trade & Invest (GTAI) is the economic development agency of the Federal Republic of Germany. With more than 50 offices in Germany and abroad and its network of partners throughout the world, GTAI supports German companies setting up in foreign markets, promotes Germany as a business location and assists foreign companies setting up in Germany.

Το Οικονομικό Τμήμα

Fertigung bei BMW

Το Τμήμα Οικονομικών, Ερευνας και Τεχνολογίας ασχολείται με τους τομείς: οικονομική πολιτική, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ενωση, εμπόριο, νομισματικά και φορολογικά ζητήματα, περιβάλλον, γεωργία, τουρισμός, συγκοινωνίες, έρευνα, τεχνολογία και επικοινωνίες.