Πολιτισμός και Εκπαίδευση

Eλληνογερμανικές πολιτιστικές σχέσεις

Το Ινστιτούτο Goethe διατηρεί παραρτήματα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος αριθμός εξετάσεων γλώσσας σε όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα να αυτοχρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό. Σε άλλες ελληνικές πόλεις δραστηριοποιούνται ελληνογερμανικοί πολιτιστικοί φορείς, όπως για παράδειγμα ο ελληνογερμανικός σύλλογος «Φιλαδέλφεια» καθώς και τα κέντρα Goethe στην Πάτρα και τα Χανιά που οργανώνουν εκδηλώσεις και μαθήματα γλώσσας.

Απονομή του «Βραβείου Καθηγητή Γερμανικών 2017»

Βραβείο Καθηγητή Γερμανικών 2017

Σε κοινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον ελληνογερμανικό σύλλογο “Φιλαδέλφεια” στις 23 Ιουνίου 2017, η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας μαζί με τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) απένειμαν το «Βραβείο Καθηγητή Γερμανικών», τις υποτροφίες του «Διεθνούς Προγράμματος Βραβείων» (ΙPP) και του «Deutschland Plus», καθώς και τις υποτροφίες της DAAD 2017/2018.

Δίπλωμα γερμανικής γλώσσας «DSD»

Περίπου 1.100 επονομαζόμενα «σχολεία DSD» του δικτύου «Σχολεία: εταίροι του μέλλοντος» (PASCH) του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών παρέχουν παγκοσμίως τη δυνατότητα για απόκτηση του Διπλώματος Γερμανικής Γλώσσας της Μόνιμης Συνόδου των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού (DSD). Αποτελεί το μοναδικό σχολικό πρόγραμμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για τα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα στο εξωτερικό και σε αντιδιαστολή με άλλες γλωσσικές εξετάσεις, είναι ενσωματωμένο στο σχολικό πρόγραμμα εκμάθησης των Γερμανικών.

Schulen: Partner der Zukunft

Δίκτυο αδελφοποιημένων σχολείων στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα υπάρχουν δεκαπέντε σχολεία ενταγμένα στο δίκτυο PASCH (αδελφοποιημένα σχολεία = Partnerschulen). Με τη βοήθεια του διαδραστικού μας χάρτη της Ελλάδος μπορείτε να μάθετε, ποιο σχολείο του δικτύου PASCH βρίσκεται πού καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Studierende mit Laptop

Σπουδές στη Γερμανία

Η Γερμανία γίνεται όλο και πιο ελκυστική ως χώρος σπουδών λόγω των διπλωμάτων με διεθνή προσανατολισμό όπως Bachelor και Master που χορηγούνται από γερμανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, των κύκλων σπουδών που πραγματοποιούνται σε αγγλική γλώσσα, αλλά και του συστήματος βαθμολογίας που επιτρέπει τη συγκέντρωση και μεταφορά διδακτικών μονάδων βάσει των επιδόσεων σε κύκλους σπουδών και εξετάσεις.

Lebendige Sprache: Für mehr als 100 Millionen Menschen ist Deutsch die Muttersprache.

Γιατί να μάθω Γερμανικά;

Πληροφορίες για ανθρώπους που θέλουν να πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις του 21ου αιώνα.

Junge Frau vor DDR-Museum

Πολιτιστική ζωή στη Γερμανία

Η πολιτιστική ζωή στη Γερμανία είναι πολύπλευρη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ξεκινήστε το ταξίδι της ανακάλυψής της!

Auszubildende im Tischlerhandwerk

Επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση

iMOVE is an initiative by the Federal Ministry of Education and Research to internationalize German vocational education and training services. iMOVE offers German providers of vocational education and training a wide range of services to help them penetrate international markets.

International Youth Service of the Federal Republic of Germany

Για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν στις ελληνο­γερμανικές ανταλλαγές με τα μέσα των Διεθνών Κοινωνικο­μορφωτικών Δραστηριοτήτων για την Νεολαία.

www.ijab.de

Προοπτικές για τις ελληνογερμανικές ανταλλαγές

Ενημερωτικό υλικό & πληροφορίες Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας

German Culture International (DKI)

DKI - Deutsche Kultur International

Portal for Foreign Cultural Relations.

Διοίκηση Σχολείων σε παγκόσμια κλίμακα

Η Κεντρική Υπηρεσία για Θέματα Σχολείων της Αλλοδαπής παρακολουθεί την εργασία των σχολείων στην αλλοδαπή. Πάνω από 940 σχολεία, εκ των οποίων 135 Γερμανικές Σχολές, υποστηρίζονται από την υπηρεσία οικονομικά και με προσωπικό σε παγκόσμια κλίμακα.

DAAD (German Academic Exchange Service)

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

Information on higher education and studying in Germany, including in particular information about international degree programmes, university admission requirements in Germany, DAAD scholarship programmes, language examinations, summer courses and up-to-date reports on life in Germany.

Το Μορφωτικό Τμήμα

Bildungsoffensive Deutsche Sprache

Το Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας ασχολείται με διμερείς και ευρωπαϊκές υποθέσεις στον τομέα του πολιτισμού και της παιδείας.Συνδέσεις με τα ΙνστιτούταGoethe, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και τις Γερμανικές Σχολές στην Ελλάδα θα βρείτε στην κατάσταση με τις ηλεκτρονικές παραπομπές (links).