Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας και Τεχνολογίας, Δρ. Philip Rösler, επισκέπτεται την Ελλάδα

Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός , Δρ. Philip Rösler, επισκέπτεται την Ελλάδα

BM Dr. Philipp Rösler

Federal Ministry of Economics and Technology

BMWi

The central priority of economic policy - and therefore of the Federal Ministry of Economics and Technology - is to lay the foundations for economic prosperity in Germany and to ensure that this prosperity is spread broadly throughout the population.