Ίδρυση Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας

Υπογραφή της κοινής δήλωσης πρόθεσης για την ίδρυση Ελληνο-Γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας από την Ομοσπονδιακή Υπουργό κα Manuela Schweisig και τον Πρέσβη της Ελληνικής Δημοκράτιας στην Γερμανία κ. Παναγιώτη Ζωγράφο στο Βερολίνo Μεγέθυνση εικόνας Υπογραφή της κοινής δήλωσης πρόθεσης για την ίδρυση Ελληνο-Γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας από την Ομοσπονδιακή Υπουργό κα Manuela Schweisig και τον Πρέσβη της Ελληνικής Δημοκράτιας στην Γερμανία κ. Παναγιώτη Ζωγράφο στο Βερολίνo (© Guido Bergmann) Στις 12 Σεπτεμβρίου η Ομοσπονδιακή Υπουργός, κ. Μανουέλα Σβέσιγκ και η Α. Ε. ο Πρέσβης της Ελλάδας κ. Παναγιώτης Ζωγράφος, υπέγραψαν μία κοινή δήλωση πρόθεσης.

Η δήλωση πρόθεσης για τη σύσταση του «Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας» υπεγράφη παρουσία του Ομοσπονδιακού Προέδρου, κ. Γκάουκ και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Α. Ε. κ. Κάρολου Παπούλια, στο ανάκτορο Bellevue του Βερολίνου.

Προαγωγή των προσωπικών συναντήσεων - Προώθηση διαπροσωπικών σχέσεων

Υπογραφή της κοινής δήλωσης πρόθεσης για την ίδρυση Ελληνο-Γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας Μεγέθυνση εικόνας Υπογραφή της κοινής δήλωσης πρόθεσης για την ίδρυση Ελληνο-Γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (© Guido Bergmann) «Η αξία των ανταλλαγών νεολαίας έγκειται στην προσωπική συνάντηση, στην προσωπική συνομιλία, στην επαφή διαφορετικών πολιτισμών. Μέσω του «Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας» θέλουμε να φέρουμε τις νέες γενιές των χωρών μας πιο κοντά προάγοντας την αλληλοκατανόηση», δήλωσε η Ομοσπονδιακή Υπουργός για Θέματα Οικογένειας, κ. Μανουέλα Σβέσιγκ. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται και η σαφής δέσμευση υπέρ της Ευρώπης και της αλληλεγγύης μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, τόνισε η Υπουργός.

Είτε πρόκειται για κοινά θεατρικά και μουσικά εγχειρήματα, είτε για αθλητικές συναντήσεις, εκδηλώσεις μνήμης, περιβαλλοντικά έργα, σχολικές ανταλλαγές ή πρακτική εξάσκηση: η σύσταση του «Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας» θέλει να προάγει την άμεση επαφή των νέων από τις δύο χώρες. Οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν, να εργαστούν ή και να διασκεδάσουν με συνομήλικους – γιατί με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αλληλοκατανόηση.

Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας από τις 3 έως 6 Νοεμβρίου 2014

Υπογραφή της κοινής δήλωσης πρόθεσης για την ίδρυση Ελληνο-Γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας Μεγέθυνση εικόνας Υπογραφή της κοινής δήλωσης πρόθεσης για την ίδρυση Ελληνο-Γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (© Guido Bergmann) Η σύσταση του «Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας» (DGJW) αποτελεί σημαντική πολιτική πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και θέμα, που τονίζεται ιδιαιτέρως στην προγραμματική συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Τα επόμενα βήματα για τη σύσταση του «Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας» θα διαμορφώνονται πάντοτε από κοινού εκ μέρους των δύο εταίρων.

Τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα και τις λεπτομέρειες υλοποίησης του όλου εγχειρήματος. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται για τις 3 έως 6 Νοεμβρίου 2014 ένα διμερές Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας στη Γερμανία, όπου οι δύο χώρες θα εκπροσωπούνται με πενήντα συμμετέχοντες η καθεμία.

Το Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας στηρίζεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεότητας.

Ίδρυση Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας

Χαιρετισμοί του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ. Joachim Gauck κατά την υπογραφή της κοινής δήλωσης πρόθεσης για την ίδρυση Ελληνο-Γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (επαφών συνεργασίας νέων) από την Ομοσπονδιακή Υπουργό κα Manuela Schweisig και τον Πρέσβη της Ελληνικής Δημοκράτιας στην Γερμανία κ. Παναγιώτη Ζωγράφο στο Βερολίνο.

«Η προσέγγιση των δύο πολιτισμών»

Η Ομοσπονδιακή Υπουργός, κ. Μανουέλα Σβέσιγκ και ο Πρέσβης της Ελλάδας κ. Παναγιώτης Ζωγράφος