Εικόνες από την συνάντηση του συμβουλίου ΝΑΤΟ – Ρωσίας στην Κέρκυρα (27./28.06.2009)