Ο Αναπληρωτής Υπουργός κύριος Hoyer (Χόιερ) στη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ ατην Αθήνα

17th OSCE Ministerial Council, Athens, 1-2 December 2009 Μεγέθυνση εικόνας 17th OSCE Ministerial Council, Athens, 1-2 December 2009 (© www.papandreou.gr) Δεν πρόκειται για κάτι λιγότερο από την έναρξη ενός ευρέως και εποικοδομητικού - όσον αφορά τη δημιουργία εμπιστοσύνης - διαλόγου για την ασφάλεια σε όλη την Ευρώπη. Έτσι περιέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός κύριος Βέρνερ Χόιερ (Werner Hoyer) τον γερμανικό στόχο για την 17η Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ (Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη).

Στις 1 και 2 Δεκεμβρίου οι υπουργοί εξωτερικών των 56 κρατών μελών του ΟΑΣΕ συνδερίαζαν στην ελληνική πρωτεύουσα. Ο κ. Χόιερ τόνισε, ότι ο ΟΑΣΕ μπορεί να έχει σημαντική συνεισφορά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον ευρωατλαντικό χώρο.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ανέφερε τρία βασικά σημεία, τα οποία θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει ο ευρωπαϊκός διάλογος για την σφάλεια:

  1. Διαφορές θα πρέπει να επιλύονται με πολιτικά και όχι στρατιωτικά μέσα. Ο ΟΑΣΕ θα πρέπει να επεμβαίνει επίσης σε εκκρεμείς διενέξεις ως μεσολαβητής και ειρηνοποιός. Έλεγχος των εξοπλισμών και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας θα πρέπει να ενισχυθούν.
  2. Ο ΟΑΣΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει σθεναρότερα απ' ότι μέχρι τώρα τις «νέες απειλές». Ο Αναπλπηρωτής Υπουργός κ. Χόιερ ανέφερε την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, το λαθερμπόριο ναρκωτικών, το δουλεμπόριο – αλλά και παγκόσμιες προκλήσεις όπως την αλλαγή του κλίματος και τη διασφάλιση ενεργειακών πόρων.
  3. Σταθερότητα και ασφάλεια είναι εφικτά σε μόνιμη βάση μόνο εάν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πλαίσιο του κράτους δικαίου. Για το λόγο αυτό, τα συγκεκριμένα ζητήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ευρωπαϊκού διαλόγου για την ασφάλεια.

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κύριος Hoyer (Χόιερ)

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κύριος Hoyer (Χόιερ)

Εικόνες από την συνάντηση του συμβουλίου ΝΑΤΟ – Ρωσίας στην Κέρκυρα (27./28.06.2009)