Διμερής οικονομική συμφωνία για τις επενδύσεις, του Έλληνα Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και του Ομοσπονδιακού Υπουργού Οικονομίας και Τεχνολογίας Δρ. Philip Rösler

«Η διμερής γερμανο-ελληνική συνεργασία μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια για την αποκατάσταση της αναπτυξιακής ισορροπίας της Ελλάδας, επιφέροντας μεγάλη προστιθέμενη αξία και οικονομική ισχύ» τονίζεται μεταξύ άλλων στην Κοινή Δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και του Ομοσπονδιακού Υπουργού Οικονομίας και Τεχνολογίας Δρ. Philip Rösler, που υπογράφτηκε σήμερα, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011.

Στην Κοινή Δήλωση των δύο υπουργών επισημαίνεται η διάθεση για την περαιτέρω σύσφιξη των παραδοσιακά στενών οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών με συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανακοίνωση της δημιουργίας ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου με το όνομα «Ελλάδα» στο πλαίσιο του προγράμματος της γερμανικής επενδυτικής τράπεζας KfW  «Δάνεια για επιχειρήσεις». Μέσω αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου, προσφέρεται σημαντική δανειοδοτική στήριξη σε γερμανικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα. Ακόμη, από την επίσκεψη των Γερμανών επιχειρηματιών στη χώρα μας  έχουν ήδη γίνει επενδυτικές συμφωνίες κυρίως στους κλάδους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, του τουρισμού, της πληροφορικής και της βιομηχανίας υπηρεσιών υγείας, οι οποίες σύντομα θα ανακοινωθούν.

Ακολουθούν τα βασικότερα σημεία της Κοινής Δήλωσης των δύο υπουργών:

1. Επενδύσεις στην Ελλάδα.

Οι δύο υπουργοί επικροτούν την πρόθεση των γερμανικών εταιρειών να επενδύσουν στην Ελλάδα και, όπως φάνηκε από το Business Forum της 7ης Οκτωβρίου, θα υπάρξει συνέχιση των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Μάλιστα, ορισμένες εκ των εταιρειών έχουν ήδη καταλήξει σε επενδυτικές συμφωνίες. Οι επενδύσεις αυτές θα υποστηριχθούν από τις δύο κυβερνήσεις, για την υπερνίκηση όποιων εμποδίων προκύψουν, ενώ το Invest in Greece καθίσταται ο αρμόδιος φορέας για να εντοπίζει τις επενδυτικές ευκαιρίες και να προσφέρει πληροφορίες και υποστήριξη. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων των γερμανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

2. Συνεργασία σε οικονομικά θέματα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανακοίνωση ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, με το όνομα «Ελλάδα» στο πλαίσιο του προγράμματος της γερμανικής επενδυτικής τράπεζας KfW «Δάνεια για επιχειρήσεις» για τη δανειοδοτική στήριξη σε γερμανικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Επίσης η KfW θα παράσχει την τεχνογνωσία με στόχο τη δημιουργία αντίστοιχης ελληνικής επενδυτικής αναπτυξιακής τράπεζας. Ακόμη, η Γερμανία θα στηρίξει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ενίσχυση της χρηματοδότησης κυρίως των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και της χρηματοδότησης μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Οικονομικοπολιτική συνεργασία.

Αποφασίστηκε η ενδυνάμωση της οικονομικοπολιτικής συνεργασίας, με διοργάνωση συναντήσεων και σε επίπεδο υπουργών και υπηρεσιακών φορέων και με την από κοινού διοργάνωση ημερίδων με θέμα την οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη.

4. Διοικητική υποστήριξη.

Η Γερμανία θα παράσχει στην Ελλάδα διοικητική υποστήριξη σε θέματα νομοθεσίας σχετικά με τη στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας και νομική τεχνογνωσία σε θέματα ενίσχυσης ανταγωνισμού και ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικαίου. Ακόμη, θα παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας για τον τουρισμό, καθώς και στήριξη από την Ομοσπονδία Χονδρικού και Εξωτερικού Εμπορίου της Γερμανίας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Έλληνες εξαγωγείς.

5. Συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Γερμανία προτίθεται να στηρίξει την πρόταση για αύξηση της κοινοτικής συμμετοχής στα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων για την Ελλάδα καθώς και για τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων  με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.  Επίσης η Γερμανία στηρίζει την ελληνική πρωτοβουλία ‘Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ανάπτυξης’ επιδιώκοντας την ενίσχυση του αναπτυξιακού πυλώνα του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της Κοινής Δήλωσης των δύο υπουργών

Διμερής οικονομική συμφωνία για επενδύσεις στην Ελλάδα

German Federal Economics Minister Philipp Roesler and the Greeke Economics Minister Michalis Chrysochoidis after the signing of a joint declaration in Athens, Greece, 07 October 2011

Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας και Τεχνολογίας, Δρ. Philip Rösler, επισκέπτεται την Ελλάδα

Δηλώσεις Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιώργου Παπακωνσταντίνου και Υπουργού Οικονομίας της Γερμανίας Philipp Rösler

Δηλώσεις Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιώργου Παπακωνσταντίνου και Υπουργού Οικονομίας της Γερμανίας Philipp Rösler

Philipp Rösler: Αξιότιμε συνάδελφε, αγαπητέ Γιώργο, πραγματικά είχα την ευχαρίστηση να έχω μια εξαιρετική συζήτηση και πάλι μαζί σου, όπως και χθες. Μίλησα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος για πάρα πολλούς ενδιαφέροντες τομείς και διαπιστώνουμε ότι η συμβολή του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντική για ολόκληρη την οικονομία. Ο Υπουργός παρουσίασε πολλά θεματα ολόκληρου του πακέτου πολλές πτυχές, μαζί με την αντιπροσωπεία μου την επιχειρηματική αντιπροσωπεία ένα μεγάλο κομμάτι ασχολείται με θέματα περιβάλλοντος, με την ηλιακή ενέργεια και τα λοιπά, άρα βλέπετε ότι μπορούμε εξαιρετικά πράγματα να κάνουμε και να δώσουμε ώθηση στις επενδύσεις εδώ.

Δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος και του Γερμανού Υπουργού Οικονομίας και Τεχνολογίας Philipp Rösler

Δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Γερμανού Υπουργού Οικονομίας και Τεχνολογίας μετά τη συνάντησή τους στη Βουλή

Philipp Rösler: Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ συνάδελφε κ. Βενιζέλο, πραγματικά είχαμε και πάλι εξαιρετικά καλές συνομιλίες. Το θέμα το οποίο συζητήσαμε είναι ασφαλώς η γενικότερη κρίση στην Ευρωζώνη και διαπιστώσαμε ότι η κρίση αυτή έχει δυο αίτια: Από τη μια πλευρά είναι η υπερχρέωση των κρατών και από την άλλη πλευρά είναι ο ελλιπής ανταγωνισμός.